Kaçak Sigara MM Satın al

Siz de kaçak sigara içmek istiyorsunuz ama nasıl alacagınızı bilmiyorsanız biz kapınıza kadar getiriyoruz, Nasıl gelir sorusunu duyar gibiyim ama kaçak sigara getireiliyoruz, hiç bir sıkıntı olmadan 2 kartona kadar sipariş edebilirsiniz, Kaçak sigara mm uygun fiyata sizleri bekliyor, 1 karton kaçak sigara mm fiyatı : 30 tl olarak belirledik sizler için çalışmaya devam ediyoruz 1 paket sigaranin 15 tl olduğu dönemde 1 kartonu 30 tlya alabileceksiniz ayrıca tüm kaçak sigaralar sitemiz de mevcuttur isterseniz kredi kartı ile ödeyin isterseniz kapıda ödeyin, kaçak sigara almak isteyenler sitemize buyrun .

Tütün Kalitesini Nasıl anlarız

Tütünler yaprak halinde pek yanmazlar. Bu nedenle yanma olayını kolaylaştırmak amacıyla yaprak tütünler ince ince kıyılırlar. Kıyım enleri üç ayrı gruba ayrılır.

1- İnce kıyım: Kıyım eni 0,50-0,65 mm

2- Orta kıyım: Kıyım eni 0,70-0,85 mm

3- Kalın kıyım: Kıyım eni 0,90-1,00 mm

Kıyım eni inceldikçe:

– Sigaraların yanması kolaylaşır.

– Kıyılmış tütünlerin dolguluk niteliği artar, dolaylı olarak gramaj azalır.

  • Damarlar daha ince kıyılmış olacağından halk deyimi ile odun durumundan çıkar.
  • Sigaralar fazla sıkı ve katı olmaz yumuşak ve esnek olur.

– İnce kıyılmış sigaralar, sigara içinde kalan fazla hava içim çekilişinde alınan duman daha bol hava ile birlikte alınacağından içimleri daha hafif ve tatlıca olur.

Tütün mamulleri ve kıyılmış tütünlerin içim karakterleri altı başlık altında incelebilir*:

a- Sertlik: Sertlik önemli bir stratejik faktördür. Genellikle nikotin oranının değişimi ile ilgili olarak yavaş, tok ve sert olmak üzere üç gruba ayrılır. Mamulün ¼ lük bölümü yandıktan sonra kendi içim sertliğini tam olarak vermektedir. ¼’ü yanmış mamul ağız yolu ile uzun bir nefes çekilir. Bünyede yaptığı fizyolojik etkiye göre değerlendirilir.

1- Yavaş grubu: Fizyolojik etkisi ağızda hafif, boğazda ise belirli bir yakarlılık gösteren ve içiciyi doyurucu olmayan çeşitlerin sertliği genellikle yavaş gruba girer. Bu grupta çok yavaş, yavaş ve tokça yavaş olarak üç’e ayrılır. Nikotin oranı %1’in altındadır.

2- Tok grubu: Fizyolojik etkisi ne yavaş grubu kadar hafif ne de sert grubu kadar çok etkili olmayan ve orta derece hissedilen içim karakterleri genellikle tok gruba girer. Tokça, tok ve sertçe-tok olarak kendi içinde üçe ayrılır. Nikotin oranı %1 civarındadır.

3- Sert grubu: Fizyolojik etkisi en kuvvetli olan gruptur. Bu grupta sertçe, sert ve çok sert bölümlerine ayrılır. Nikotin oranı %1’in üzerindedir.

b- Tatlılık: Karbonhidrat oranının değişimi ile ilgili olarak ürünlerin tatlılık nüansları ortaya çıkar. Mamulün ¼ lük bölümü yandıktan sonra, derince bir nefes çekilir ve duman ciğerlere alınmadan ağız boşluğunda 5 saniye kadar tutulur sonra dışarı bırakılır. Dil üzerine yapılan fizyolojik etkiye göre tatlılık ve varsa acılık tespit edilir. Bu etki 5 grupta toplanabilir.

1- Çok tatlı: Tatlılığı çok belirgin olarak duyuran ve çok hoşa giden bir fizyolojik etkiye sahiptir. Şeker oranı %12–15 arasındadır.

2- Tatlı: Tatlılığı belirgin olarak duyuran ve hoşa giden bir etkisi vardır. Şeker oranı %10–12 arasındadır.

3- Az tatlı: Tatlılık derecesini az duyuran etki ye sahiptir. Şeker oranı %8–10 arasındadır.

4- Tatsız (yavan): Tatlılık yada acılık duyumlarını belli etmez. Şeker oranı düşüktür.

5- Acı: Dil üzerindeki fizyolojik duyumu acılıktır.

c- Koku: Tütünlerin yaprak ve kıyılmış haldeki kokuları ile içim kokuları farklıdır. Tütünlerin yaprak veya kıyılmış halde koklanmalarından duyulan kokuya zahiri (görünen) koku, içilirken meydana gelen dumanın kokusuna da içim kokusu deyimleriyle nitelendirilirmektedir. Ülkemizde üretilen tütünlerin hücreler arası boşluğu az olduğundan, amerikan (virginia tütünlerinin hücreleri arası boşluğu fazla) tütünleri gibi dışarıdan verilen koku ve katkı maddelerini alma kabiliyetleri zayıftır. Kıyılmış tütün alırken kokulu tütünlerimizden olan Bitlis, Çelikhan, Yayladağ, Bafra gibi tütünlerle yapılmış paçal almanızı öneririm.

Önemli stratejik faktörlerdendir. Bu kokular natürel tütün kokusu, fenol ve polifenollerden meydana gelen aroma (tabii hoş koku)ve değişik kimyasal katkı kokularıdır. Mamulün ¼ lük bölümü yandıktan sonra derince bir nefes çekilir. Duman ciğerlere alınmadan ağız boşluğunda toplanır. Bekletilmeden dumanı hava akımı olmayan bir yere çıkarılır ve ardından bu duman koklanır. Koku duyumunu bildiren burundaki fizyolojik etkilerin değerlendirmesi yapılır.

1- Çok kokulu: Aromalı ya da katkı kokulu niteliği ve fizyolojik etkisi çok belirlidir. Koku içiciden başka etrafında bulunanlar tarafından duyulur.

2- Kokulu: Aromalı veya katkı kokulu niteliği ve fizyolojik etkisi belirlidir.

3- Az kokulu: Aromalı veya katkı kokulu niteliği ve fizyolojik etkisi az belirlidir.

4- Nötr kokulu: Aroma ve katkı koku niteliği bulunmayan, hoşa giden ya da gitmeyen bir koku belli etmeyen, fizyolojik etkisi vardır.

5- Fena kokulu: Hoşa gitmeyen veya içiciyi tiksindiren fizyolojik etkisi olan kokudur.

Tütüne sonradan koku vermek için önce kurutmak, yani tütünün içindeki suyu attırıp verilmek istenen koku, sıvı içinde eritilip, kapalı bir ortamda tütüne sprey püskürtmesi şeklinde verilir.

d- Yakarlık: Az nikotinli, hafif ve fazla şekerli, tatlı içimli sigaralarda etkisi belirlidir. Mamulün ¼ lük bölümü yandıktan sonra derin bir nefes çekilerek duman boğaz yönüne alınır. Ağız ve boğazda yaptığı fizyolojik etki ve derecesi tespit edilir.

1- Yakarlık yoktur: Ağız ve boğazda fizyolojik bir yakarlık etkisi yoktur.

2- Az yakarlı: Ağız ve boğazda hafif derecede yakarlık etkisi duyulur.

3- Çok yakarlı: Ağız ve özellikle boğazdaki fizyolojik etkisi çok yakarlı olarak duyulur.

4- Kavurucu: Ağız ve özellikle boğazdaki fizyolojik etkisi şiddetli yakarlı ve kavurucu olarak duyulur.

e- Yanma: Yakılarak içilen tütün mamullerinden sigaranın rutubet oranı %11–12 limitlerinde ve sıkılık derecesinin de normal olması gereklidir. Yanma noktasından başlanarak 5 cm’lik kısmının yanma süresi ile değerlendirilir ve beş gruba ayrılır.

1- Çok iyi yanan: Yanma süresi 10–11 dakika,

2- İyi yanan: Yanma süresi 12–13 dakika,

3- Orta yanan: Yanma süresi 14–15 dakika,

4- Güç yanan: Yanma süresi 16–17 dakika,

5- Fena yanan: Yanma süresi 18–19 dakika,

Dakikada 3,3 mm yanan Türk tütünleri statik yanma hızı 15 dakikada 5 cm ile orta hızda yanan tütünlerdendir. Burley tütünlerinin yanma hızı ise dakikada 6,2 mm’dir (Coresta).

f- Kül rengi: Tütün külünün rengi kalite göstergesidir. Külün açık renkli olması kalitenin yüksekliğini gösterir ve müşteriler tarafından aranan bir özelliktir. Tersine kül rengi koyulaştıkça kalite bozulmakta ve müşteriler tarafından beğenilmemekte, şikâyet konusu olmaktadır. Kimyasal yönden de kül renginin, iyi yanma ve organik maddelerin tam yanması ile yakın ilişkisi vardır. İyi yanma ile organik maddelerin bir kısmı yanmadan kömürleşirse kül rengi siyaha doğru gider. Hava akımı olmayan bir yerde mamulün ¼ lük bölümünün kendi kendine yanmasından sonra oluşan kül beyaz renkli bir tablaya bastırılarak kül rengine gözlem yöntemiyle bakılır. Kül rengi tespit edilir. Kül rengi ile kalite değeri arasında ilişki beş gruba ayrılır.

1- Açık renk(beyaz): Üstün kaliteli,

2- Açık gri: Kaliteli,

3- Gri: Orta kaliteli,

4- Koyu gri: Düşük kaliteli,

5- Siyah: Çok düşük kaliteli.

Kıyım eninin ince yapılabilmesi, tütünlerin esneklik karakterleri ile yeteri kadar rutubetlendirilmiş olmalarına bağlıdır. Yüksek nevili mamuller ince, orta nevili mamuller orta ve düşük nevili mamuller de kalın kıyım eni ile kıyılırlar. Çarşı ve pazarlarda satışı yapılan kıyılmış tütünlerin, çok ince kıyıldıklarını(0,10–0,30 mm) gözlemlemekteyim. İnce kıyılmış tütünlerin tavını çok iyi korumak lazımdır. Çok çabuk tavlarını kaybettiklerinden toz haline dönüşebilir. Özellikle kıyılmış tütün kullananların, tütünlerini küçük naylon poşetlerde muhafaza etmeleri, poşet içlerine marul yaprağı gibi rutubet verici bir unsur eklemeleri ile normal, tavında kıyılmış tütün kullanabileceklerdir.

Bunca zamandır amerikan sigaralarına tonlarca para ödedik. Aldığımız sigaraların üzerinde hep şu ibare vardı “ Dünyaca ünlü Türk ve amerikan tütünlerinden üretilmiştir” (ki çoğunluğu türk tütününden oluşur)  bu ibareyi okudukça hep aklıma şu gelirdi “adamlara bak ya bizim tüttünümüzü çiftçimizden yok parasına alıyorlar bunu sigara yapıp bize fahiş fiyata satıyorlar. Ve bu işten milyonlar hatta milyarlarca dolar kazanıyorlar. Hem benim çifçimin emeğinin karşılığını vermiyor hem de beni kazıklıyorlar” bu durum senelerce beni inanılmaz rahatsız etti.

 Ben artık açık tütün içiyorum. Artık ben  elalemin coni sinin maykılının servetine servet katmayacağım. Artık kendi çifçime, kendi komşuma, kendi kardeşime  açık tütün içerek emeğinin karşılığını vereceğm.  Tüm sigara tiryakilerinin bu bilince varmasını dilerim.

Biz size en uygun açık tütünü sağlamaya çalışacağız.İçtiginiz Hazır Sigaraya Göre Ona Yakın tütün gönderecez.. Ve Size Hazır Sigarayı Bıraktıracak kokusu gerekse rengi içimi sizi tatmin edecek tütün gönderecez.. ( Tütünlerimiz Dogaldır Katkısız Kendi Üretimimizdir…)

Adıyaman Tütünü Çeşitleri ve Fiyatları

Adıyaman Tütünü
50 TL
Çelikhan Dağ Tütünü
80 TL
Algan Tütünü
120 TL
El-Meto Küba 80 TL
Küba Tütünü
80 TL
Captain Black Tütün
60 TL
Pipo Tütünü
60 TL

Bütün tütün çeşitlerimiz ve diğer tütün mamulleri için ürün kataloğumuza bakabilirsiniz. Eğer sizde tütün satışı yapıyor ve toptan Adıyaman Tütünü almak istiyorsanız fiyat almak için telefon aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

Tütün siparişi vermek ve alacağınız tütün hakkında bilgi almak için 0532 704 8569 numaralı cep telefonundan 7 gün 24 saat satış sorumlumuz Mahsun Tütüncü ile irtibata geçebilirsiniz.

Size göndereceğimiz tütünler tek çeşit olmayıp yaklaşık 8 farklı tütün çeşidimiz mevcuttur. Tüm çeşitler aynı fiyattır ancak herkesin damak tadı farklı olduğundan bazıları hafif, bazıları ağır bazıları orta sever. Bu yüzden satış sorumlumuz Mahsun Tütüncü ile irtibata geçtiğinizde kendisi sizinle konuştuktan sonra size en uygun tütünü gönderecektir.

Türkiye de hemen hemen her şehirde açık tütün bulmak mümkündür ancak bir çok yerde kar amacı güdülerek en kötü kalite tütünler yüksek fiyattan satılmaktadır. İnsanların bir çoğu doğal olarak iyi ve kötü tütün arasındaki farkı ayırt edememektedir. Eğer sizde sigara içmekte iseniz muhtemelen sizde hayatınızın bir döneminde tütün denemiş ancak boğazınız yandığından, ağır olduğundan şikayet ederek tütünden vazgeçmişsinizdir. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki bize ulaştığınız taktirde size en uygun tütün karar verilip size ulaştırılacaktır. Sitemizde ayrıca tütün saklama, sarma, filtre kullanma hakkındaki bilgilere de ulaşacaksınız.

UYARI: Taklitçilerimiz hem web sayfalarında hem de açıktan satışını yaptıkları tütünlerde bizim adımızı kullanmakta ve oldukça kalitesiz tütünleri Adıyaman Çelikhan tütünü olarak tanıtmaktadır. Lütfen farklı yerlerde aldığınız bu tütünlere itimat edip Çelikhan Tütününü haksız bir şekilde kötülemeyin. Biz zaten gönderdiğimiz tütünü beğenmemeniz durumunda herhangi bir ücret talep etmemekte, tütünü sizi hediye etmekteyiz. Özellikle bizim sayfamızın ismini ve içeriğini çalıp bizim ismimiz altında satılan  ucuz ve kalitesiz tütünlerin bizimle alakası yoktur. Bilginize sunmak istedim.

Sigara Filtresi

Sigara filtresi almak hiç bu kadar kolay olmamıştır sanırım, siz siparişi geçin biz kargolayalım.

Pipo Tütünü

Kaliteli Pipo tütünü bulmak oldukça zor olduğu zamandayız, tabiki siz bizi tanımıyorsanız bu işi yıllardır mahallede yapan bir esnaf olarak bunları yazıyorum. Yıllardır hertürlü sigara içern adamla karşılaştım. Sigaraya o gün başlamış adamlarla , 70 yıldır içen adamla da tanıştım. Tütün içtikçe sizde seveceksiniz. Hem cebiniz için kardır hem de içerisinde zararlı madde bulamazsınız. Tütünlerimiz de kesinlikle katkı maddesi bulunmuyor Siz de bu tütünlerin tadına bakmadan bilemezsiniz ayrıca dilerseniz örnek veriyorum lark içiyorsunuz sizin için lark sigarasına yakın bir karışım yollayabiliriz. ya da marlbora içiyorsunuz, sizin için marlbora tütün karışımı hazırlayarak adresinize yollayabilliriz. Siz de sipariş vermek istiyorsanız ve bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız yukarıda bulunan numaralarımızdan bize mesajla veya whatsapp üzerinden dilerseniz arayarak sipariş edebilirsiniz. Keyifli günler dilerim.

Çelikhan Tütünü

Çelikhan tütünü içmek sizin de hakkınız, siz de çelikhan tütünü içmek istiyor ve alamıyorsanız. Size en uygun fiyata çelikhan tütünü almanızı sağlıyoruz. Kendi üretimimiz olan tütünlerimizi içmekten keyif alacaksınız, Ayrıca isterseniz tekel tütünü de sitemiz üzerinden sipariş edebiileceksiniz. Bedava fiyata sigara içmek sizlerinde hakkı bir paket sigaraya şu zaman da en az 10 tl para veriyorsunuz. Ama çelikhan tütünü içerseniz 10 tl ile 1 haftalık sigara ihtiyacınızı gidermiş olursunuz. Çelikhan tütünü anlatmak ile bitmez özellikleri vardır arkadaşlar. Dünyanın gözdesi olan bu tütünü içmek sizlerinde hakkıdır diye düşünüyorum hemen sipariş vererek bu tütünün tadına sizde varabilirsiniz. Çelikhan tütünü almak için adıyamana gitmenize gerek yok whatsapp sipariş hattımız üzerinden bizlere tek bir mesajınızla ürününüzü kapınıza kadar gönderiyoruz.

Adıyaman tütünü orta içimli

Adıyaman tütünü orta içimli bir tütün arıyorsanız çok doğru adrestesiniz. Orta içimli tütün almak için önce tatmanız gerekebilir bunu sağlayamasakda, yanımızda bulunan elemanlarımız sizin yerinize içer bakar o şekilde yollarız. Ayrıca arkadaşlar dilerseniz sizin içtiğiniz tekel tütününe göre bir karışım hazırlanır. Ona göre tütününüz gönderilir. Ayrıca arkadaşlar; Sevmediğiniz tütünün geri iadesi vardır arkadaşlar. Tütünü aldınız beğenmediniz Kargo bedelini karşılayarak yenisini talep edebilirsiniz. Tütüne istediğiniz aroma dahi katılabilir örnek veriyorum bi miktar captain black tütünü karıştırabiliriz. Pipo tütünü arıyorsanız lütfen gerekli kategoriyi inceleyin, Sigara filitresi ve Tütün sarma makinanız yoksa bu kategoriyi ziyaret etmeniz de fayda vardır. Keyifli günler dilerim.